Clay
DIANE KAISER Clay
Battalion 1974
terra cotta 8' x 5'
DIANE KAISER Clay
Celestial Column 1987
painted clay 62" x 20" x 5"

DIANE KAISER Clay
Assembly 1974
terra cotta
DIANE KAISER Clay
Assembly 1974
terra cotta

DIANE KAISER Clay
Roll Over 1974
terra cotta 108" x 45" x 3"
DIANE KAISER Clay
Roll Over, detail

DIANE KAISER Clay
Scatter II 1974
terra cotta 12'20" x 45" x 5"
DIANE KAISER Clay
Mixed Doubles 1974
terra cotta dimensions variable

DIANE KAISER Clay
Two Spheres
painted clay
DIANE KAISER Clay
Sphere
painted clay

DIANE KAISER Clay
Flora 1974
terra cotta 4' x 2'
DIANE KAISER Clay
Ready, Set 1974
terra cotta 30" diameter

DIANE KAISER Clay
Island's Edge 1978
fired clay/acrylic
DIANE KAISER Clay
Blue Folds 1978
fired clay/acrylic

DIANE KAISER Clay
Winter Folds #2 1978
fired clay/acrylic
DIANE KAISER Clay
Symmetry 1978
fired clay/acrylic

DIANE KAISER Clay
Whitefall 1975
fired clay/enamel
DIANE KAISER Clay
Awakening #2 1975
fired clay/enamel

DIANE KAISER Clay
Firedance 1978
fired clay/acrylic
DIANE KAISER Clay
Lifedance #4 1978
fired clay/acrylic

DIANE KAISER Clay

DIANE KAISER Clay


DIANE KAISER Clay


Evolution Series 1970 fired clay 14" h
DIANE KAISER Clay